Context English Finnish
description.xml
dispname
description.text
Catalan spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Katalaanin oikolukusanasto, tavutussäännöt ja synonyymisanasto