Context English Basque
STR_ERR_EXECUTING_QUERY An error occurred while executing the query. Errorea gertatu da kontsulta exekutatzean.
STR_QUERY_AT_LEAST_ONE_TABLES The query can not be executed. It needs at least one table. Kontsulta ezin izan da exekutatu. Gutxienez taula bat behar du.
STR_NO_COUNT_SUPPORT The driver does not support the 'COUNT' function. Kontrolatzaileak ez du 'COUNT' funtzioa onartzen.
STR_STMT_TYPE_NOT_SUPPORTED This statement type not supported by this database driver. Datu-basearen kontrolatzaileak ez du instrukzio mota hau onartzen.
STR_UNSPECIFIED_ERROR An unknown error occurred. Errore ezezagun bat gertatu da.
STR_ERROR_REFRESH_ROW An error occurred while refreshing the current row. Errorea gertatu da uneko errenkada freskatzean.
STR_ERROR_GET_ROW An error occurred while getting the current row. Errorea gertatu da uneko errenkada eskuratzean.
STR_QUERY_INVALID_IS_NULL_COLUMN The query can not be executed. The 'IS NULL' can only be used with a column name. Kontsulta ezin izan da exekutatu. 'IS NULL' zutabe-izen batekin soilik erabil daiteke.
STR_ILLEGAL_MOVEMENT Illegal cursor movement occurred. Arauz kontrako kurtsore-mugimendua gertatu da.
STR_COMMIT_ROW Please commit row '$position$' before update rows or insert new rows. Baieztatu '$position$' errenkada errenkadak eguneratu edo errenkada berriak txertatu aurretik.
STR_NO_CONNECTION_GIVEN It doesn't exist a connection to the database. Ez da datu-baserako konexiorik existitzen.
STR_WRONG_PARAM_INDEX You tried to set a parameter at position '$pos$' but there is/are only '$count$' parameter(s) allowed. One reason may be that the property "ParameterNameSubstitution" is not set to TRUE in the data source. Parametro bat '$pos$' kokagunean ezartzea saiatu zara, baina '$count$' parametro soilik onartzen da/dira. Arrazoi bat datuen iturburuan "ParameterNameSubstitution" propietatea TRUE (egiazkoa) gisa ez dagoela ezarrita izan daiteke.
STR_NO_INPUTSTREAM The input stream was not set. Sarrerako korrontea ez da ezarri.
STR_NO_ELEMENT_NAME There is no element named '$name$'. Ez dago '$name$' izeneko elementurik.
STR_INVALID_BOOKMARK Invalid bookmark value Baliogabeko laster-marka balioa
STR_PRIVILEGE_NOT_GRANTED Privilege not granted: Only table privileges can be granted. Pribilegioak ez dira esleitu. Taularen pribilegioak soilik eslei daitezke.
STR_PRIVILEGE_NOT_REVOKED Privilege not revoked: Only table privileges can be revoked. Pribilegioa ez da errebokatu. Taularen pribilegioak soilik erreboka daitezke.
STR_ERRORMSG_SEQUENCE Function sequence error. Funtzio sekuentziaren errorea.
STR_INVALID_INDEX Invalid descriptor index. Baliogabeko deskriptore-indizea.
STR_UNSUPPORTED_FUNCTION The driver does not support the function '$functionname$'. Kontrolatzaileak ez du '$functionname$' funtzioa onartzen.