Context English Gaelic
RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON Browse Brabhsaich
STR_SVT_ACC_ACTION_EXPAND Expand Leudaich
STR_SVT_ACC_ACTION_COLLAPSE Collapse Co-theannaich
RID_STR_ACC_ACTION_CHECK Check Cuir cromag ris
RID_STR_ACC_ACTION_UNCHECK Uncheck Thoir air falbh a' chromag
RID_STR_ACC_SCROLLBAR_NAME_VERTICAL Vertical scroll bar Bàr-sgrolaidh inghearach
RID_STR_ACC_SCROLLBAR_NAME_HORIZONTAL Horizontal scroll bar Bàr-sgrolaidh còmhnard
RID_STR_ACC_PANEL_DESCRIPTION Please press enter to go into child control for more operations Brùth Enter gus smachd nam pàistean fhosgladh airson barrachd ghnìomhan
RID_STR_ACC_COLUMN_NUM Column %COLUMNNUMBER Colbh %COLUMNNUMBER
RID_STR_ACC_ROW_NUM Row %ROWNUMBER Ràgh %ROWNUMBER