Context English Czech
insert_footnote_endnote.xhp
tit
help.text
Footnote and Endnote Poznámka pod čarou a vysvětlivka
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id03042016113344773
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Footnote and Endnote</link> <link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Poznámka pod čarou a vysvětlivka</link>
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161136126396
help.text
<ahelp hid=".">The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato nabídka obsahuje příkazy pro vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, a to jak s dalším nastavením uživatelem, tak bez něj.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
par_id03042016113613789
help.text
Footnote Poznámka pod čarou
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161138373075
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování poznámku pod čarou.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id030420161138377837
help.text
Endnote Vysvětlivka
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161138378865
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Vloží na aktuální pozici kurzoru bez dalšího nastavování vysvětlivku.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id3147231
help.text
<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Footnote">Footnote or Endnote</link> <link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Poznámka pod čarou">Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka</link>
insert_frame.xhp
tit
help.text
Frame Rámec
insert_frame.xhp
hd_id030720160601535384
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_frame.xhp">Frame</link> <link href="text/swriter/menu/insert_frame.xhp">Rámec</link>
insert_frame.xhp
par_id030720160603138925
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato podnabídka umožňuje vložit interaktivně či neinteraktivně rámec.</ahelp>
insert_frame.xhp
hd_id030720160605268360
help.text
Frame Interactively Rámec interaktivně
insert_frame.xhp
par_id030720160605261333
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Vloží rámec, jehož tvar je nakreslen ukazatelem myši.</ahelp>
insert_frame.xhp
hd_id3150951
help.text
<link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Floating Frame">Floating Frame</link> <link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Plovoucí rámec">Plovoucí rámec</link>
insert_header_footer.xhp
tit
help.text
Header and Footer Záhlaví a zápatí
insert_header_footer.xhp
hd_id030720160441573285
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_header_footer.xhp">Header and Footer</link> <link href="text/swriter/menu/insert_header_footer.xhp">Záhlaví a zápatí</link>
insert_header_footer.xhp
par_id030720160442296603
help.text
<ahelp hid=".">This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato podnabídka umožňuje přidávat nebo odstraňovat záhlaví a zápatí stránek.</ahelp>