Context English Slovenian
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Tipke za bližnjice v urejevalniku formul
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>tipke za bližnjice; v formulah</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Tipke za bližnjice v formulah">Tipke za bližnjice v urejevalniku formul</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Seznam tipk za bližnjice, ki se uporabljajo pri ustvarjanju in urejanju formul, so naštete v nadaljevanju.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Veljajo tudi splošne <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="tipke za bližnjice v $[officename]">tipke za bližnjice v $[officename]</link>.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Tipke bližnjic za funkcije formule
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. Naslednje tipke za bližnjice ustrezajo ukazom v menijih <emph>Uredi</emph> in <emph>Pogled</emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Naslednja napaka
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Dvigalka+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Prejšnja napaka
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Postavi se na naslednjo oznako (ogrado)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Dvigalka+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Postavi se na prejšnjo oznako (ogrado)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
par_id3153003
help.text
Update Posodobi
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Krmarjenje v podoknu Elementi
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Smerna tipka levo ali desno
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Za naslednjo kategorijo ali funkcijo se premaknite levo ali desno.