Context English Swedish
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Formelmarkör
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>Formelmarkör i $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>Markör; i $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Formelmarkör
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Du använder den här ikonen på verktygsraden Verktyg om du vill stänga av eller sätta på formelmarkören.</ahelp> Den del av formeln som markören i <emph>Kommando</emph>-fönstret finns i är markerad med en tunn kant när formelmarkören är aktiv. </variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Du kan även klicka på en position i dokumentet om du vill flytta markören till motsvarande position i <emph>Kommando</emph>-fönstret.
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Om du dubbelklickar på ett tecken eller en symbol i dokumentet flyttas markörens fokus till <emph>Kommando</emph>-fönstret och markerar respektive position.