Context English Swedish
09000000.xhp
tit
help.text
Web Pages Webbsidor
09000000.xhp
hd_id3156014
help.text
<link href="text/shared/07/09000000.xhp" name="Web Pages">Web Pages</link> <link href="text/shared/07/09000000.xhp" name="Web Pages">Webbsidor</link>
09000000.xhp
par_id3146946
help.text
To create a new web page for the Internet, open a new <emph>HTML Document</emph> by choosing <item type="menuitem">File - New</item>. Om du vill skapa en ny webbsida på Internet öppnar du ett nytt <emph>HTML dokument</emph> genom att välja <item type="menuitem">Arkiv - Nytt</item>.
09000000.xhp
par_id3143284
help.text
A tool for creating new web pages is the Web Layout mode, which you enable with <item type="menuitem">View - Web</item>. Webblayoutläget är ett verktyg som du kan använda för att skapa nya webbsidor. Du aktiverar det med <item type="menuitem">Visa - Webblayout</item>.
09000000.xhp
hd_id3147285
help.text
Creating a New Web Page Skapa en ny webbsida
09000000.xhp
par_id3150808
help.text
Switch to the web layout mode by choosing <item type="menuitem">View - Web</item> or by opening a new HTML document. Växla till webblayoutläge genom att välja <item type="menuitem">Visa - Webblayout</item> eller genom att öppna ett nytt HTML-dokument.
09000000.xhp
par_id3145136
help.text
To create an HTML page from your $[officename] document, save the page using one of the "HTML Document" file types. Om du vill skapa en HTML-sida av ett $[officename]-dokument, sparar du sidan som någon av filtyperna för "HTML-dokument".